Pitanja i odgovori (10): O samoubilačkim akcijama, o sihru, o bedeluku na hadž

1.) Da li je dozvoljeno da musliman ubije sebe (samoubistvo) kao na primer u Palestini, jer oni nemaju drugo oružje?
2.) Želim da znam šta je sihr(magija), može li nekom nanijeti zlo npr pokvariti brak, promeniti nafaku, posvađati ili obratno nešto dobro oženiti, neku dobiti nešto što je nekom drugom pripao itd.?
3.) Da li osoba može kao bedel obaviti na ime svoga oca hadž?

Na pitanje odgovara

Odgovor

1.) Pretpostavljam da znaš kako je samoubistvo u islamu haram, tj. spada u velike grijehe. U mnogim hadiskim zbirkama mogu se naći hadisi (govor poslanika Muhammeda, s.a.v.s.) koji o tome govore.
Međutim, koliko sam shvatio, kopka te da li je samoubistvo možda ipak opravdivo u slučajevima općeg dobra kao što je to slučaj npr. u Palestini. Oni koji to opravdavaju povode se za šerijatskim pravilom ed-darūrātu tubīhul-mahzūrāt, što znači "nužda čini zabranjene stvari dozvoljenim", tj. zabranjene stvari postaju mubah, dozvoljene. Ja lično ipak mislim da samoubistva u ma kojoj formi nisu opravdiva.
S tim uvezi, upravo sam se sjetio jednog lijepog primjera rah.profesora Ibrahima Džananovića koji nam je predavao fikh (šerijatsko pravo) na Fakultetu. Sjećam se kako nas je jedne prilike upitao: "Ako bi svi ljudi na Zemlji nestali ili umrli, a ostali samo jedan brat i sestra, da li bi oni mogli stupiti u brak kako bi se ljudski rod održao?" Dobro se sjećam kako je rekao kako si ni u tom slučaju Allahov zakon ne smije mijenjati, tj. takav brak bi bio ništavan, i ujedno veliki grijeh.
A Allah najbolje zna!
2.) Sihr, poznat još i kao crna magija, crvena magija, itd, spada u kategoriju najtežih grijeha. Poznato je kako se sihrom može nanijeti zlo nekoj osobi, a poznat je slučaj i dvojice meleka Haruta i Maruta koji se spominju u Kur’anu (sura Krava) a koji su ljude iskušavali upravo sihrom. I samom Poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., jedanput su bačeni sihri od strane Jevreja, zbog čega je nekoliko mjeseci ležao u krevetu. Konačno mu je Allah, dž.š., otkrio sihrbaze (koji su mu napravili sihr) i mjesto na kojem se nalazo sihr (bijaše to jedan stari bunar), nakon čega je on taj sihr uništio, te je i njegovo djelovanje prestalo. Tada su Poslaniku, s.a.v.s., i objavljene dvije posljednje sure iz Kur’ana (Felek i Nas) koje posebno treba učiti izjutra i naveče (tri, pet ili sedam puta).
Ljudi ili žene koji se bavi sihrom (sihrbazi), od Allaha, dž.š., bivaju kažnjeni još na ovome svijetu, a Allahova kazna na onome svijetu još je teža.
Ako te više interesuje o ovim pitanjima, upućujem te na knjigu šejh Saliha Ibriševića "Pravi put i stranputice".
3.) Nema nikakve zapreke da obaviš hadž za svoga oca, ukoliko je on već preselio na ahiret, ili je toliko bolestan, ili star, da ne može sam otići na hadž.
O odlasku na hadž u ime neke druge osobe već smo pisali na Znacima, tako da možeš pogledati i taj tekst (rubrika Pitanja i odgovori).