qahr (kahr)

tesavvuf: nasilje. Qahr može potjecati od ljubavi ili od voljene. Pod nasiljem ljubavi "zaljubljeni teži vlastitome odvajanju brisanjem sebe, a kada dolazi od drage riječ je o osnaživanju zaljubljenoga kako bi nestali njegovi prohtjevi." Ova riječ također se upotrebljava kao suprotnost milosti (lutf), pričem se prevodi kao "okrutnost".(N. Pourjavady)