khayāl (hajâl)

tesavvuf: imaginacija; duhovna moć koja motri lik voljene u imaginativnome svijetu. (N. Pourjavady)