'ilm (ilm)

tesavvuf: znanje (nekada znači i spoznaja). (N. Pourjavady)