Uoči Lejletu-l-Kadra

U ovoj noći Allah spustio je Kur'an, i u ovoj noći određuju se događaji koji se imaju ispuniti naredne godine. Noć sudbine (Lejlei-kadr), noć moći i određenja, jedan je od najvećih darova uzvišenoga Allaha muslimanima. Uzvišeni kaže u Njegovoj Knjizi (Kur'anu): "Zbilja, Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr! A šta ti misliš, šta je noć Kadr? Noć Kadr bolja je od hiljadu mjeseci! Meleki i Ruh, s dozvolom Gospodara svoga, u njoj silaze zbog odluke svake, u njoj je spas sve dok zora ne svane!" (Kur'an, sura Noć Kadr)

http://znaci.com/tekstovi/s-povodom-noc-sudbine-kada-meleki-silaze-u-jednoj-noci-koja-je-bolja-od-hiljadu-mjeseci

 

Datum