Lejletu-l-Miradž

Kad ispitujemo duhovna stanja Božijih poslanika, onda vidimo da veliki poslanici u jednom naročitom vremenu ili jednom naročitom času dostižu do ovog visokog položaja. U ovom određenom času pred njihovim očima nestaje onih materijalnih smetnji, koje su kao zastor smetale njihove poglede na život, koji postoji iza tih zastora u duhovnom svijetu, dižu se zemaljske i fizičke smetnje slušalaca, razbijaju se vremenske i mjesne spone i zapreke i sve tajne nebeske i sve što je na zemaljskom pogledu bilo skriveno, razotkriva im se posve jasno i otvoreno.Tada poslanici u jednom duhovnom zboru, sastsavljenom od anđela, i u duhovnoj odjeći izlaze i stupaju pred veličanstvo Bića Božijeg. Tu, prema svome položaju, zauzimaju mjesto i uronjavaju se u nepregledne dubine Božanskog svjetla i beskrajne Božanske darežljivosti...

/tekstovi/isra-i-miradz

Datum