Orhan Jašić

Adresa za kontakt:

Albina i Franje Herljevića 10/59, 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina, e-mail: orhanjasic@yahoo.com