Kur'an Časni

CTRL+klik za višestruki odabir
104. Al-Humaza - Klevetnik (Mekka - 9 ajeta)

2

Korkut:

koji blago gomila i prebrojava ga,

Mlivo:

Koji bogatstvo skuplja i prebrojava ga.

3

ar. izvornik:

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ

Korkut:

i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti!

Mlivo:

Misli da će ga bogatstvo njegovo besmrtnim učiniti.

4

ar. izvornik:

كَلَّا ۖ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ

Korkut:

A ne valja tako! On će, sigurno, biti bačen u Džehennem!

Mlivo:

Nikako! Sigurno će bačen biti u hutamu.

5

ar. izvornik:

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ

Korkut:

A znaš li ti šta je Džehennem?

Mlivo:

A šta znaš ti šta je hutama?

6

ar. izvornik:

نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ

Korkut:

Vatra Allahova razbuktana,

Mlivo:

Vatra Allahova raspaljena,

7

ar. izvornik:

الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ

Korkut:

koja će do srcā dopirati.

Mlivo:

Koja će na srca dosezati.

8

ar. izvornik:

إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ

Korkut:

Ona će iznad njih biti zatvorena,

Mlivo:

Uistinu, ona će na njima biti zatvorena,