Pitanja i odgovori (89): O preporuci za osobe koje liječe Kur'anom

 
Selam, da li možda znate nekog efendiju u Makedoniji koji liječi Kuranom?
 

Na pitanje odgovara

Odgovor

 Ne poznajemo nikoga u Makedoniji ko se bavi liječenjem Kur'anom, a da bismo ga mogli preporučiti.
Štaviše, ni kod nas u Bosni i Hercegovini ne znam za nekoga koga bismo Vam „mirne duše“ mogli preporučiti, u smislu da smo do kraja uvjereni u njegovu krajnju namjeru.
Shodno svjedočanstvima oboljelih, možemo preporučiti onima koji osjećaju potrebu za tim vidom liječenja:
 
1. Da uče ili slušaju učenje Kur'ana (npr. džuz, jedan trideseti dio, dvadeset stranica, dnevno)
2. Da što više budu pod abdestom
3. Da konzumiraju (piju, unose u sebe) što više vitamina B, ali tek uz konsultaciju s ljekarom