Pitanja i odgovori (47): o komentaru jednog ajeta, o zamjenici „Mi“ u Kur’anu, o mezaru hzr. Imrana...

1.  Molim vas osvrt na Kur’an 38:75 ("O Iblisu!" – rekao je On – "šta te navelo da se ne pokloniš onome koga sam sobom stvorio? Jesi li se uzoholio ili misliš da si uzvišen?"), jer čitajući Korkutov prijevod čini mi se sasvim dovoljno da se u ovom ajetu nađu sva objašnjenja ekstatičnih izjava i uopće sufijske gnoze (npr. ibn Arebi, Bistami...) leži unutar pravovjernog islama, jer sam često zbunjen što neki teoretičari sufizma pa i učitelji sufizma (npr. ibn Arebi) posežu za hadisima slabe vjerodostojnosti i tako još više izazivaju sumnju nas manje upućenih. Ako možete osvrt na prijevod (da li je ajet jasan?) i komentare ovog ajeta od strane tzv. klasične uleme i sufijskih učitelja. Postoji još ajeta sličnog sadržaja ali ovaj mi se čini najočitijim odgovorom onima koji niječu tessavuf, no kako ne znam arapski ne priliči mi da raspravljam zato vas molim za prijevod i komentar.
2.  U Kuranu časnom često se kaže „Mi“ i „Nas“ otprilike u onom kontekstu u kom bi se trebalo odnositi na Allaha. dž.š. Interesuje me Ko ili Šta je ta množina prema vama odnosno kakvo je tumačenje komentatora Kur’ana po ovom pitanju. Da li vam se čini da bi nas bukvalno i racionalističko tumačenje ovog dovelo do zaključka da je Kur’an knjiga širka (da nas Allah, dž.š., sačuva od ovog) posebno kako neki tumače širk (višeboštvo).
3.  Da li je mezar hz. Imrana, a.s., zaista u Emevijskoj džamiji u Damsku, ako jeste da li je samo tijelo, glava ili oboje?
4.  U jednoj nakšibendijskoj knjizi o adabima i velikanima ovog tarikata kaže se da je imami Rabbani, k.s., čovjek koji će imati najveći šefa’at (zagovor) na Sudnjem danu poslije Poslanikovog, a.s., u našem ummetu.  Kaže se da je Poslanik, s.a.v.s., nagovijestio tog insana (čovjeka) nazvavši ga imenom Sani (valjda znači drugi???). Da li postoji u hadisima „Sani“ i da li je tačno da je Poslanik, s.a.v.s., zabranio ashabima da ga zovu bratom jer su Njegova braća oni što će doći poslije njih (Martin Lings tumači da su to sufijski velikani)?
5.  Na web-u sam našao tekst od pomenutog šejha, k.s., koji u svojim Mektubatima kaže „Mehdi, a.s., će doći i rasprostraniti islam, ući će u Medinu i pobit medinske vjerske ljude koji su ogrezli u novotarijama“. Imami Rabbani, k.s., osim što je veliki sufi-šejh i posjednik kešfova (otkrovenja) i kerameta bio je i vrsni fakih (pravnik) pa me interesuje da li je ovo kešf ili postoji hadis ovog sadržaja?

Na pitanje odgovara

Odgovor

1. Prvo, za komentar koji tražite potrebno je malo više vremena za konsultiranje tefsirā klasične uleme i sufijskih učitelja, kako vi kažete. Možda, ako Bog da, u budućnosti, i napišemo jedan tekst o toj temi. Drugo, „posezanje za hadisima slabe vjerodostojnosti“ je relativan sud. Za nekoga su slabi a za nekoga nisu, čak i među samim hadiskim stručnjacima. O tome ćemo više, ako Bog da, govoriti u jednom od naših narednih tekstova.
2. Na ovo pitanje već smo odgovarali. Odgovor možete pročitati na Znacima, tekst Pitanja i odgovori (25): o lingvistici Imena dragoga Boga, Jedinoga: Allah.
3. Nije mi poznato da je mezar hazreti Imrana u Emevijskoj džamiji u Damasku. Koliko je meni poznato, u Emevijskoj džamiji nalazi se turbe hazreti Jahje, a.s., i to najvjerovatnije samo glava.
4. Hadis koji konkretno nagovještava imama Rabbani Serhendija nije mi poznat. Vjerojatno se misli na hadis koji govori o obnoviteljima vjere u određenoj etapi, svakih stotinu ili hiljadu godina. On je dobio nadimak el-Mudžeddid lil-elf es-sānī, što znači Obnovitelj (vjere) u drugom tisućljeću. Na marginama njegova najpoznatijeg djela el-Mektūbāt navodi se hadis kojeg bilježi es-Sujūtī u kojem hazreti Poslanik nagovještava dolazak jednog čovjeka imenu Sile (doslovno „veza, spoj“) i čijim šefā’tom će u Džennet ući toliko i toliko ljudi. Dalje u komentrau stoji kakoje na kraju jednog svog govora imam Serhednī kazao: „Hvala Allahu koji me učinio siletom, vezom između dva mora...“
Nije mi poznat hadis o tome da je Poslanik, a.s., zabranio ashabima da ga zovu bratom, što ne znači da zaista i ne postoji.
5. Opet, hadis o tome kako će hazreti Mehdi pred Smak svijeta ući u Medinu i pobiti njene vođe nije mi poznat. Ono što sigurno znamo, između ostalog, jesu riječi Alejhisselamove: „Kad bi od dunjaluka ostao samo jedan dan, Allah, Uzvišeni, taj dan bi produžo, sve dok ne izađe čovjek od moga djeteta, imena poput moga imena, i nadimka poput moga nadimka. On će Zemlju ispuniti pravdom i pravičnošću kao što se ona (dotada) ispunila nepravdom i zulumom.“ O hazreti Mehdiju već smo nešto i pisali. Možete pogledati tekstove Pitanja i odgovori (12): o hazreti Mehdiju, te Pitanja i odgovori (44) o Mehdiju, o starosti fenomena Šerijata i tarikata, o edebu u sufizmu.