Pitanja i odgovori (45): o dozvoljenim emulgatorima

Zanima me da li postoji lista halal stabilizatora (emulgatora) kod nas, i ako ne postoji ovdje kod nas zamolio bih vas da mi napisete link stranice gdje se ona nalazi?

Na pitanje odgovara

Odgovor

Prvo ćemo citirati poznatog suvremenog učenjaka Karadawija:
Nisu svi emulgatori dobiveni iz svinjskih kostiju ili masti automatski zabranjeni, kao što mnogi misle. Naime većina islamskih pravnika drži da kada nečist(oća) doživi hemijsku promjenu (istehalet) mijenja se i njena šerijatska norma. Naprimjer, kada se alkohol pretvori u sirće ili kada nečist sagori i pretvori se u pepeo ili je pojede so, kao kada bi upala kakva životinja u solanu - makar to bio pas ili svinja - i kada bi je so potpuno pojela tako da bi nestalo "svinjetine" ili "pašćetine" a ostala samo "slanost". U tom slučaju je dakle došlo do promjene osobine i imena te materije, pa se mijenja i šerijatski propis, jer šerijatski propis ovisi o postojanju ili nepostojanju razloga.
Zato o stvarima ne možemo suditi na osnovu porijekla. Naime, porijeklo alkohola su grožđe i druge šerijatski dozvoljene tvari. Ali kada su se te tvari pretvorile u tu opijajuću tvar zaključili smo da je to alkohol i zabranili ga. A kada bi se alkohol dalje promijenio pa postao sirće zaključili bi da se radi o čistoj i dozvoljenoj tvari.
Mnoge tvari koje su porijeklom od svinjskog tkiva su prošle proces potpune hemijske promjene tako da više nisu nečist niti se na njih više odnosi šerijatski propis zabranjenog svinjskog mesa, kao što je slučaj sa želeom koji se uzima iz kosti životinja uključujući i svinje. Stručnjaci tvrde, a među njima i naš brat dr. Muhammed el-Hevari, da se ova tvar hemijski pretvorila u sasvim drugu materiju. Isti je slučaj sa nekim vrstama sapuna, pastama za zube i drugim tvarima dobivenim iz svinjskog tkiva a u kojima više nema svojstava svinjetine.
Zbog svega rečenog tražimo od naše braće znanstvenika i stručnjaka kakav je dr. El-Hevari da muslimanima u Evropi pripreme listu tvari koje su se hemijski pretvorile u druge materije i time postale čiste i halal makar bile porijeklom od svinjetine. Da nas Allah naputi na pravi put.
Sad treba i malo praktično razmišljati. Činjenica je kako većina muslimana pri kupovini namirnica ne gleda na nazive emulgatora utisnute na ambalaži. Zamisite da dođete svom prijatelju na sijelo i on iznese hranu a vi ga počnete zapitkivati: ''Ima li tih i tih emulgatora u ovom siru, u ovoj majonezi, itd?'' Zna se šta je rekao hazreti Poslanik, a.s., hazreti Aiši kad ga je upitala za meso koje im donose beduini, pri čemu ona nije bila sigurna na koji način je zaklano, s Božijim Imenom ili ne. On joj je rekao: ''Proučite Bismillu i jedite!'' (Hadis bilježe el-Buhari i Ebu Davud).
Naravno da se treba truditi otkoniti i najmanji oblik šubhe po tom pitanju, tj. angažirati znanstvenike muslimane koji bi donijeli jasan stav o tome šta se smije a šta ne smije konzumirati od emulgatora. Na internetu je lahko pronaći spisak emulgatora svinjskog porijekla, no lično nisam našao pojašnjenje za svaki emulgator ponaosob da li je doživio hemijsku promjenu ili nije.