Pitanja i odgovori (38): o davanju Sadekatul-fitra (Vitara)

Da li se sadekatul-fitr daje u hrani ili u novcu? Kome je najbolje dati
sadekatul-fitr i zekat?

Na pitanje odgovara

Odgovor

Osnovno pravilo je da se sadekatul-fitr daje u hrani, koliko je potrebno za jednodnevnu prehranu. Međutim, moguće ga je dati i u novcu. Sadekatul-fitr daje se onome kome se daje i zekat. Zekat, kao i sadekatul-fitr, daje se muslimanu ili muslimanki koji su siromašni. Zekat i sadekatul-fitr najbolje je dati svojoj najbližoj rodbini, pa bližoj, pa komšijama, pa svojim drugovima, pa tek onda drugim osobama iz svoga mjesta. Ne može se dati rodbini iz uzlazne linije (otac, majka, djed,...) i silazne linije (dijete, unuk,...) jer su oni i mimo zekata dužni da se izdržavaju.