tawĥīd (tevhîd)

tesavvuf: jedinstvo. Sve dok postoji zaljubljeni jedinstvo sačinjava jednost voljene. Ali kada izgubi svoju zasebnu egzistenciju, tada jedinstvo pripada sâmoj ljubavi, a to je spoznaja ljubavi vlastite jednosti. (N. Pourjavady)