shaghāf (šegâf)

tesavvuf: srčana kesa; izvanjski dio srca kao limita čovjekove ljubavi prema drugim stvorenjima. (N. Pourjavady)