nīyāz (nijâz)

tesavvuf: potrebnost; zaljubljenikova ovisnost o dragoj uslijed njegove siromašnosti i njene savršenosti samodostatnosti (istighnā'). (N. Pourjavady)