namaz (salat)

općenito: namaz je muslimanska obaveza koja se vrši svaki dan klanjanjem i učenjem na propisani način. Svaki dan treba klanjati pet namaza i to: sabah, podne, ikindiju, akšam i jaciju (te vitr namaz, namaz poslije jacije a prije sabaha). Svaki namaz ima svoje vrijeme. (Fejzulah Hadžibajrić)