Kur'an

općenito: kitab (knjiga) koju je objavio Allah, dž.š., po meleku Džebrailu Svome poslaniku Muhammedu alejhiselamu. Kur'an je objavljen na arapskom jeziku. Sabran je u jednu zbirku koja se zove Mushaf. (Fejzulah Hadžibajrić)