khudāvand-i waqt (hudâvend vakt)

tesavvuf: gospodar vremena, ili otav vremena (abu al-waqt), stanje zaljubljenoga kada više nije subjektom duhovnih stanjâ (ibn al-waqt, sin vremena), već prije da je vrijeme njemu postalo podložno te stoga (zaljubljeni) bīva u stanju za sebe ozbiljiti bilo koje duhovno stanje želi. (N. Pourjavady)