kader (Božije određenje)

općenito: vjerovanje u Božije određenje znači svjesno zalaganje za ostvarenje zadataka života u granicama propisa vjere. (Fejzulah Hadžibajrić)