ittişāl (itisâl)

tesavvuf: apsolutni susret; odvajanje tajnoga središta (sirr) zaljubljenoga od svega osim od ljubavi. (Usporedi: Kalabadi, str. 111.) (N. Pourjavady)