istighnā' (istignâ)

tesavvuf: samodostatnost; svojstvo voljene, suprotnost siromaštvu (iftiqār) koje je svojstvo zaljubljenoga. (N. Pourjavady)