Samir Beglerović

Godina rođenja: 1973 Mjesto rođenja: Sarajevo Mjesto življenja: Sarajevo Obrazovanje: Doktor islamskih nauka